ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
06286รพ.สต.ท่าแฝก473288137499.71
06287รพ.สต.ห้วยผึ้ง 45394749999.89
06290รพ.สต.บ้านห้วยไคร้2617615699.98
06291รพ.สต.บ้านฝาย605613965098.41
06292รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์21144014599.93
06293รพ.สต.เด่นเหล็ก666395135099.80
06294รพ.สต.น้ำไคร้3899534100.00
06295รพ.สต.บ้านห้วยแมง85116626399.97
06296รพ.สต.น้ำไผ่29075829999.90
06297รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น2118276199.97
06298รพ.สต.บ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น1123296799.94
10360รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่31426329399.91
10361สสช.บ้านส่องสี 130187110399.15
11160รพ.น้ำปาด4657008129022472.30