ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
06286รพ.สต.ท่าแฝก492074111599.77
06287รพ.สต.ห้วยผึ้ง 46114562899.86
06290รพ.สต.บ้านห้วยไคร้2801986299.98
06291รพ.สต.บ้านฝาย627092575499.08
06292รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์21144014599.93
06293รพ.สต.เด่นเหล็ก675966144599.79
06294รพ.สต.น้ำไคร้40682237599.91
06295รพ.สต.บ้านห้วยแมง87085727399.97
06296รพ.สต.น้ำไผ่29075829999.90
06297รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น2118276199.97
06298รพ.สต.บ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น1175326899.94
10360รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่31426329399.91
10361สสช.บ้านส่องสี 130187110399.15
11160รพ.น้ำปาด4840984129022373.35