ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
06286รพ.สต.ท่าแฝก437169166199.62
06287รพ.สต.ห้วยผึ้ง 43775364699.85
06290รพ.สต.บ้านห้วยไคร้2214965699.97
06291รพ.สต.บ้านฝาย547536570098.96
06292รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์20223413499.93
06293รพ.สต.เด่นเหล็ก610880148399.76
06294รพ.สต.น้ำไคร้3355592799.99
06295รพ.สต.บ้านห้วยแมง81481748499.94
06296รพ.สต.น้ำไผ่26833977199.71
06297รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น1895294799.98
06298รพ.สต.บ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น995926699.93
10360รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่30092718299.94
10361สสช.บ้านส่องสี 1299844599.97
11160รพ.น้ำปาด3115471356099.89