ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
06286รพ.สต.ท่าแฝก423114118599.72
06287รพ.สต.ห้วยผึ้ง 1196721399.99
06290รพ.สต.บ้านห้วยไคร้2027848100.00
06291รพ.สต.บ้านฝาย523530542398.96
06292รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์1891618099.96
06293รพ.สต.เด่นเหล็ก592990146899.75
06294รพ.สต.น้ำไคร้3090960100.00
06295รพ.สต.บ้านห้วยแมง79168926399.97
06296รพ.สต.น้ำไผ่25641252399.80
06297รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น1872604799.97
06298รพ.สต.บ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น942180100.00
10360รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่29585717199.94
10361สสช.บ้านส่องสี 1285914499.97
11160รพ.น้ำปาด2941344288199.90