ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
06286รพ.สต.ท่าแฝก445981168299.62
06287รพ.สต.ห้วยผึ้ง 44107964799.85
06290รพ.สต.บ้านห้วยไคร้2323702799.99
06291รพ.สต.บ้านฝาย559156571698.98
06292รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์20226613799.93
06293รพ.สต.เด่นเหล็ก621617149799.76
06294รพ.สต.น้ำไคร้35363716100.00
06295รพ.สต.บ้านห้วยแมง82696359299.93
06296รพ.สต.น้ำไผ่27601190999.67
06297รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น1895294799.98
06298รพ.สต.บ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น1025746699.94
10360รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่30428618999.94
10361สสช.บ้านส่องสี 1299844599.97
11160รพ.น้ำปาด3370243507899.85